top of page

HOSOSZ KIHÍVÁS

2022. december 14-én, HOSOSZ szervezésében átadásra kerültek a HOSOSZ 2021-2022. évi Kihívás díjai.

A díjakat Dr. Eleki Zoltán ezredes az MHP KIK.CSF-ség csoportfőnök helyettese, Ignáth Zsolt alezredes a HM Társadalmi Kapcsolatok Osztály osztályvezetője és Farkas László nyá. alezredes a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke adták át.


Farkas László HOSOSZ elnök megnyitó beszédében elmondta, hogy a sportnak kiemelt szerepe van a katonák fizikai felkészítésében. A sport mint mindig is honvédelem. A katonák már akkor is sportoltak, amikor még magát a "sport" szót nem is ismerte az emberiség. A HOSOSZ elnök kiemelte, hogy a 2002-ben létrehozott szövetség elsődleges célja, hogy a sport eszközeivel támogassa katonai testnevelés kiképzést és segítse az állomány, a honvédségi dolgozók és a haderő gondoskodási körébe tartozók sportolási feltételeinek biztosítását. A HOSOSZ ezt a tevékenységet 34 tagszervezetének bevonásával hajtja végre. A meghirdetett kihívás gondolata először a COVID-19 járvány alatt fogalmazódott meg, amikor egy-egy versenyt a katonák otthonukban, vagy az alakulatuknál hajthatták végre, aminek nagy sikere volt, amit a nagy részvételi létszám igazolt. Ennek mintájára, és a mára már feledésbe ment postaverseny mintájára került meghirdetésre 4 sportágban az egy évig tartó kihívás, aminek a díjazására ma kerül sor. Ma, azok részesülnek díjazásban, akik sportáganként teljesítettek a minimum szintet, és azok, akik az összegyűjtött kilométerek alapján a legjobbak.

A díjátadást követően Dr. Eleki Zoltán ezredes, az MHP KIK.CSF-ség csoportfőnök helyettese kiemelte, hogy a díjazásban részesített állomány jó példája a sport kedvező hatásainak szemléltetésére, mert szemmel látható a jelenlévőkön a jó megjelenés, a katonás kiállás és az erőtől duzzadó jó kondíció.


Ignáth Zsolt alezredes a HM TKO osztályvezetője pohárköszöntőjében gratulált a díjazottaknak, majd megköszönte a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének a honvédelem érdekében végzett sportmunkát kiemelve, hogy a HOSOSZ kihasználva a 21. század technikai vívmányait az online meghirdetett kihívással tovább bővítette az állomány sportolási lehetőségeit. Ezzel visszaállította a HOSOSZ a postaversenyt, aminek a fontossága abban rejlik, hogy a katonának nem kell utaznia a verseny helyszínére, hanem saját környezetében teljesítheti az általa választott sportágat.


Végezetül Ignáth alezredes a közelgő ünnepekre figyelemmel békés, boldog ünnepeket és erőben, egészségben gazdag új évet kívánt a rendezvényen résztvevőknek.


írta és összeállította: Farkas László HOSOSZ elnök


A rendezvényről készített fotók a jelen honlapon található.


MEGHÍVÓ
.pdf
Download PDF • 259KB

Díjazottak
.pdf
Download PDF • 559KB

Tájékoztató

Kihívás táj honlapra
.pdf
Download PDF • 260KB

Eredmények:


Eredmények honlapra final
.xlsx
Download XLSX • 17KB

Kiírás

hososz kihívás csatlakozás leírás
.pdf
Download PDF • 144KB

bottom of page